Bod jednání: k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (BJ 00448/2021)

Usnesení: NavrhBodu242138209_public.pdf
Přílohy:Priloha_c._1_navrhu_usneseni.docx
Priloha_c._2_navrhu_usneseni.docx