Bod jednání: k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování optického vedení pod názvem stavby "SEK Praha-Kobylisy" (BJ 00479/2021)

Usnesení: NavrhBodu242918703_public.pdf
Přílohy:Smlouva_o_budouci_smlouve_o_zrizeni_vecneho_bremena.doc
leporelo.pdf