Bod jednání: k návrhu úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 (BJ 00488/2021)

Usnesení: NavrhBodu243322371_public.pdf
Přílohy: