Bod jednání: k návrhu nového znění "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro·zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (BJ 00532/2021)

Usnesení: NavrhBodu244848895_public.pdf
Přílohy:Smernice_UMC_P8_pro__zadavani_VZ_2021_F.docx