Bod jednání: k návrhu nového znění "Směrnice pro postup příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek" (BJ 00533/2021)

Usnesení: NavrhBodu244862650_public.pdf
Přílohy:Smernice_PO_VZ_RMC_2021_f.docx