Bod jednání: k návrhu "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu do roku 2027" (BJ 00543/2021)

Usnesení: NavrhBodu245422467_public.pdf
Přílohy:Ramcovy_harmonogram_praci.docx