Bod jednání: k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o poskytování úklidových služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností v·budovách ÚMČ Praha 8 a jejich okolí" (BJ 00546/2021)

Usnesení: NavrhBodu245969509_public.pdf
Přílohy: