Bod jednání: k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v·letech 2021 až 2023" (BJ 00549/2021)

Usnesení: NavrhBodu246107782_public.pdf
Přílohy: