Bod jednání: k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (BJ 00550/2021)

Usnesení: NavrhBodu246130767_public.pdf
Přílohy:Dod.c.1_82.03.001051.2021.pdf