Bod jednání: k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a Václavem Vomáčkou na straně druhé (BJ 00551/2021)

Usnesení: NavrhBodu246163008_public.pdf
Přílohy: