Bod jednání: k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností BEMETT Čimice, s.r.o. na straně druhé (BJ 00553/2021)

Usnesení: NavrhBodu246167066_public.pdf
Přílohy: