Bod jednání: k návrhu odstoupení od Kupní smlouvy č. 2020/0020/OSM.DOBCH uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "prodávajícím" a·společností Tauer, s.r.o., jako "kupujícím" (BJ 00554/2021)

Usnesení: NavrhBodu246172859_public.pdf
Přílohy: