Bod jednání: k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A" (BJ 00555/2021)

Usnesení: NavrhBodu246184514_public.pdf
Přílohy: