Bod jednání: k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (BJ 00558/2021)

Usnesení: NavrhBodu246333017_public.pdf
Přílohy:Priloha_navrhu_usneseni.docx