Číslo materiálu Věc
BJ 00582/2023 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8
BJ 00569/2023 k návrhu úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace), zřízené městskou částí Praha 8, na rok 2023
BJ 00541/2023 k návrhu souhlasu s převodem provozního příspěvku do investičního fondu příspěvkové právnické osoby zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum a s jeho použitím na nákup užitkových vozidel
BJ 00578/2023 k návrhu uzavření "Dodatku č. 5" k pojistné smlouvě č. 7721137645 (č. ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020)
BJ 00581/2023 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup dopravního automobilu s nákladním přívěsem"
BJ 00567/2023 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 2982/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (o výměře 4422 m2) o dalších 15 let, oblast Kotlaska
BJ 00553/2023 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k prodeji id. 1/2 pozemku parc. č. 1184/70 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená)
BJ 00550/2023 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k možnosti pozbytí vlastnictví nespecifikovanou směnou pozemku parc.č. 3636 a částí pozemků parc.č. 3637/1 o výměře cca 20 m2, 3637/2 o výměře cca 140 m2, 3952/6 o výměře cca 5 m2, 3957/7 o výměře cca 15 m2, 3952/8 o výměře cca 35 m2, 3952/25 o výměře cca 250 m2, všechny na k.ú. Libeň, v Praze 8 oblasti Palmovky při ul. Zenklova
BJ 00566/2023 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 1795/1 (o výměře cca 222 m2), části pozemku parc.č. 3800/1 (o výměře cca 1459 m2) a části pozemku parc.č. 1803 (o výměře cca 371 m2), všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (oblast Nad Mazankou)