Číslo materiálu Věc
BJ 00202/2024 k návrhu výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem výpočetní techniky a poskytnutí souvisejících služeb k zajištění voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 pro potřeby ÚMČ Praha 8" mezi městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21 Nextnet, s.r.o.
BJ 00162/2024 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji tří částí pozemku parc.č. 4003/1, nově označených jako parc.č. 4003/49 (o výměře 173 m2), parc.č. 4003/50 (o výměře 96 m2) a parc.č. 4003/51 (o výměře 215 m2) , vše na k.ú. Libeň v Praze 8 na Libeňském ostrově
BJ 00188/2024 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 748/1, k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Na Dlážděnce)
BJ 00186/2024 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu, případně zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1605/2 (o výměře cca 8 m2) na k.ú. Kobylisy Praze 8 (při ul. Pakoměřická)
BJ 00212/2024 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52