CZ
00:00:00
.
   
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
 
Dátum konania: 01.07.2020 Predsedajúci: O. Gros
14:01:19Zahájení
14:06:480. Zahájení, schválení programu
14:06:48O. Gros0Předložení
14:09:04P. Pelc1Diskuse
14:09:11A. Filínová0Diskuse
14:09:15O. Gros0Předložení
14:10:44O. Gros0Předložení
14:14:18H. Matoušová1Diskuse
14:14:37T. Němeček1Diskuse
14:17:06T. Hřebík1Diskuse
14:17:27I. Slávka1Diskuse
14:18:00T. Pavlů1Diskuse
14:21:38T. Tatranský1Diskuse
14:21:53H. Matoušová2Diskuse
14:22:25T. Pavlů2Diskuse
14:25:22O. Gros0Předložení
14:25:37V. Stránský1Diskuse
14:27:14O. Gros0Předložení
14:27:18J. Vítek1Diskuse
14:28:00O. Gros0Předložení
14:28:02T. Němeček2Diskuse
14:29:06O. Gros0Předložení
14:29:15V. Stránský2Diskuse
14:30:45T. Hřebík2Diskuse
14:32:29V. Vojtíšková1Diskuse
14:32:59O. Gros0Diskuse
14:33:07R. Nepil1Diskuse
14:33:55I. Tůmová1Diskuse
14:34:08O. Gros0Předložení
14:47:29O. Gros0Předložení
14:48:16M. Roubíček0Diskuse
14:49:10M. Roubíček0Diskuse
14:49:48M. Roubíček0Diskuse
14:50:23M. Roubíček0Diskuse
14:51:03M. Roubíček0Diskuse
14:51:46M. Roubíček0Diskuse
14:52:32M. Roubíček0Diskuse
14:53:11M. Roubíček0Diskuse
14:53:37O. Gros0Předložení
14:54:121. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020 až 2024 (k usn. č. Usn RMC 0203/2020)
14:54:12O. Gros0Předložení
14:56:43V. Vojtíšková1Diskuse
14:56:54O. Gros0Předložení
14:57:15M. Roubíček0Diskuse
14:57:49O. Gros0Předložení
14:58:272. Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0175/2020)
14:58:27O. Gros0Předložení
15:02:08T. Pavlů1Diskuse
15:04:49O. Gros0Předložení
15:04:51V. Vojtíšková1Diskuse
15:05:32O. Gros0Předložení
15:06:41I. Slávka1Diskuse
15:06:54T. Němeček1Diskuse
15:08:12O. Gros0Předložení
15:08:22M. Fichtner1Diskuse
15:08:36O. Gros0Předložení
15:08:44T. Pavlů2Diskuse
15:11:25R. Nepil1Diskuse
15:13:02O. Gros0Předložení
15:13:05T. Slabihoudek1Diskuse
15:13:57O. Gros0Předložení
15:13:59T. Pavlů3Diskuse
15:15:02T. Slabihoudek2Diskuse
15:16:01T. Pavlů4Diskuse
15:17:01R. Nepil2Diskuse
15:18:33M. Jedlička1Diskuse
15:19:21O. Gros0Předložení
15:20:20T. Němeček2Diskuse
15:23:44O. Gros0Předložení
15:26:15T. Slabihoudek (TOP 09 a STAN)1Diskuse
15:26:22T. Slabihoudek2Diskuse
15:27:41O. Gros0Předložení
15:27:46T. Pavlů5Diskuse
15:28:43R. Nepil3Diskuse
15:28:57O. Gros0Předložení
15:29:15M. Roubíček0Diskuse
15:29:39I. Slávka1Diskuse
15:29:50O. Gros0Předložení
15:38:27O. Gros0Předložení
15:39:36M. Roubíček0Diskuse
15:39:52O. Gros0Předložení
15:40:243. Návrh částečného prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 (k usn. č. Usn RMC 0217/2020)
15:40:24O. Gros0Předložení
15:42:01M. Roubíček0Diskuse
15:42:18O. Gros0Předložení
15:42:493.a Návrh připojení MČ Praha 8 k aplikaci CityVizor
15:42:49O. Gros0Předložení
15:43:11I. Slávka1Diskuse
15:43:48R. Nepil1Diskuse
15:45:09V. Vojtíšková1Diskuse
15:45:46I. Slávka2Diskuse
15:46:20O. Gros0Předložení
15:46:46P. Pelc1Diskuse
15:47:12V. Vojtíšková2Diskuse
15:48:09R. Nepil2Diskuse
15:49:21J. Hamal Dvořák1Diskuse
15:49:39O. Gros0Předložení
15:49:45M. Roubíček0Diskuse
15:50:09O. Gros0Předložení
15:50:324. Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu·2019 do 30. dubna 2020, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020 (k usn. č. Usn RMC 0210/2020)
15:50:32O. Gros0Předložení
15:52:01R. Nepil1Diskuse
15:52:32O. Gros0Předložení
15:52:47T. Pavlů1Diskuse
15:53:27I. Slávka1Diskuse
15:53:52O. Gros0Předložení
15:53:57M. Roubíček0Diskuse
15:54:50O. Gros0Předložení
15:55:165. Návrh zrušení usnesení č. Usn ZMC 027/2019 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 25.9.2019 a k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0169/2020)
15:55:16O. Gros0Předložení
15:55:40T. Slabihoudek0Diskuse
15:56:20O. Gros0Předložení
15:56:29M. Roubíček0Diskuse
15:56:38O. Gros0Předložení
15:57:036. Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0244/2020)
15:57:03O. Gros0Předložení
15:57:18J. Vítek0Diskuse
15:58:07O. Gros0Předložení
15:58:14A. Filínová1Diskuse
15:58:24M. Novák1Diskuse
15:58:58J. Vítek0Diskuse
16:01:41D. Blahunková1Diskuse
16:02:38O. Gros0Předložení
16:02:43M. Roubíček0Diskuse
16:03:00O. Gros0Předložení
16:03:307. Návrh poskytnutí slevy z nájemného nájemcům prostorů sloužících podnikání, ve svěřené správě Městské části Praha 8, v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 (k usn. č. Usn RMC 0271/2020)
16:03:30O. Gros0Předložení
16:03:42T. Slabihoudek0Diskuse
16:05:50O. Gros0Předložení
16:06:20M. Novák1Diskuse
16:06:43T. Němeček1Diskuse
16:07:27O. Gros0Předložení
16:07:40R. Nepil1Diskuse
16:08:42O. Gros0Předložení
16:09:06M. Roubíček0Diskuse
16:09:23O. Gros0Předložení
16:10:048. Návrh změny územního plánu na pozemku č. 1285/1 na k.ú. Troja umožňující výstavbu Hasičské zbrojnice (k usn. č. Usn RMC 0275/2020)
16:10:04O. Gros0Předložení
16:10:20T. Hřebík0Diskuse
16:11:36O. Gros0Předložení
16:11:40V. Vojtíšková1Diskuse
16:11:52T. Hřebík0Diskuse
16:12:15V. Vojtíšková2Diskuse
16:12:28T. Hřebík0Diskuse
16:12:48O. Gros0Předložení
16:12:52V. Vojtíšková3Diskuse
16:13:01T. Hřebík0Diskuse
16:13:25H. Matoušová1Diskuse
16:13:33T. Hřebík0Diskuse
16:13:56J. Vítek1Diskuse
16:14:54M. Jedlička1Diskuse
16:15:01V. Stránský1Diskuse
16:16:40O. Gros0Předložení
16:16:4710. Interpelace občanů
16:16:47O. Gros0Předložení
16:17:32Občan/ka městské části1Diskuse
16:19:31T. Slabihoudek0Diskuse
16:21:40Občan/ka městské části1Diskuse
16:22:08T. Slabihoudek0Diskuse
16:22:58O. Gros0Předložení
16:23:1511. Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
16:23:15O. Gros0Předložení
16:23:29D. Blahunková0Diskuse
16:25:26T. Tatranský0Diskuse
16:29:03D. Blahunková0Diskuse
16:30:29T. Tatranský0Diskuse
16:31:11O. Gros0Předložení
16:31:24T. Němeček0Diskuse
16:33:53O. Gros0Diskuse
16:34:24T. Němeček0Diskuse
16:34:50O. Gros0Diskuse
16:35:09V. Stránský0Diskuse
16:38:20O. Gros0Diskuse
16:40:58V. Stránský0Diskuse
16:41:57O. Gros0Diskuse
16:43:07V. Vojtíšková0Diskuse
16:47:31O. Gros0Předložení
16:47:45J. Vítek0Diskuse
16:49:14O. Gros0Předložení
16:49:21V. Vojtíšková0Diskuse
16:49:55O. Gros0Předložení
16:49:58T. Hřebík0Diskuse
16:52:15O. Gros0Předložení
16:52:28I. Tůmová0Diskuse
16:54:52O. Gros0Diskuse
16:55:11I. Tůmová0Diskuse
16:55:16O. Gros0Předložení
16:55:30P. Kuchtová1Diskuse
16:56:46O. Gros0Předložení
16:57:44J. Vítek1Diskuse
16:58:35O. Gros0Předložení
16:58:55P. Kuchtová2Diskuse
17:00:23O. Gros0Diskuse
17:00:56T. Němeček0Diskuse
17:03:08T. Hřebík1Diskuse
17:06:41J. Vítek0Diskuse
17:06:48T. Němeček0Diskuse
17:07:02T. Hřebík1Diskuse
17:07:37J. Vítek0Diskuse
17:07:45V. Stránský0Diskuse
17:09:26O. Gros0Diskuse
17:10:07V. Stránský0Diskuse
17:10:53J. Vítek1Diskuse
17:11:55O. Gros0Předložení
17:12:22P. Kuchtová2Diskuse
17:14:51O. Gros0Diskuse
17:15:45T. Němeček0Diskuse
17:18:08O. Gros0Diskuse
17:36:498. Návrh změny územního plánu na pozemku č. 1285/1 na k.ú. Troja umožňující výstavbu Hasičské zbrojnice (k usn. č. Usn RMC 0275/2020)
17:36:49O. Gros0Předložení
17:36:57J. Vítek2Diskuse
17:38:40V. Vojtíšková4Diskuse
17:39:02J. Vítek0Diskuse
17:40:38V. Stránský2Diskuse
17:41:37J. Vítek0Diskuse
17:42:22P. Vilgus1Diskuse
17:43:36J. Vítek0Diskuse
17:45:27M. Jedlička2Diskuse
17:46:31P. Vilgus2Diskuse
17:47:50O. Gros0Diskuse
17:47:57J. Vítek1Diskuse
17:49:31O. Gros0Diskuse
17:49:33V. Stránský3Diskuse
17:50:22O. Gros0Diskuse
17:50:36R. Nepil1Diskuse
17:52:11O. Gros0Diskuse
17:52:19M. Roubíček0Diskuse
17:52:41O. Gros0Diskuse
17:53:079. Návrh zásadní připomínky ke změně územního plánu č.Z2992
17:53:07O. Gros0Předložení
17:53:21T. Hřebík0Diskuse
17:54:44O. Gros0Diskuse
17:54:52V. Vojtíšková1Diskuse
17:55:29J. Vítek0Diskuse
17:56:03P. Vilgus1Diskuse
17:56:46R. Nepil1Diskuse
17:59:02T. Hřebík1Diskuse
17:59:25V. Vojtíšková2Diskuse
18:00:08R. Nepil2Diskuse
18:02:33P. Vilgus2Diskuse
18:03:44T. Hřebík2Diskuse
18:04:28J. Vítek1Diskuse
18:06:24O. Gros0Diskuse
18:06:29H. Matoušová1Diskuse
18:06:41V. Vojtíšková3Diskuse
18:07:02O. Gros0Diskuse
18:07:10J. Vítek1Diskuse
18:07:41O. Gros0Diskuse
18:08:04M. Roubíček0Diskuse
18:08:30O. Gros0Diskuse
18:08:53O. Gros0Diskuse
18:08:54M. Roubíček0Diskuse
18:09:04O. Gros0Diskuse
18:09:31O. Gros0Diskuse