Výsledky hlasování na zasedání 01.07.2020 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 01.07.2020
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 38 37
0. - Zahájení, schválení programu 38 15
( Pozn: Návrh paní Matoušová )
0. - Zahájení, schválení programu 38 15
( Pozn: Návrh pan Němeček )
0. - Zahájení, schválení programu 38 15
( Pozn: Návrh pan Němeček - 2 )
0. - Zahájení, schválení programu 38 33
( Pozn: Návrh pan Hřebík )
0. - Zahájení, schválení programu 38 38
( Pozn: Návrh pan Slávka )
0. - Zahájení, schválení programu 38 8
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
0. - Zahájení, schválení programu 38 14
( Pozn: Návrh pan Stránský )
0. - Zahájení, schválení programu 38 38
1. - Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020 až 2024 (k usn. č. Usn RMC 0203/2020) 38 38
2. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0175/2020) 38 23
3. - Návrh částečného prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 (k usn. č. Usn RMC 0217/2020) 38 37
3.a - Návrh připojení MČ Praha 8 k aplikaci CityVizor 38 38
4. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu·2019 do 30. dubna 2020, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020 (k usn. č. Usn RMC 0210/2020) 38 38
5. - Návrh zrušení usnesení č. Usn ZMC 027/2019 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 25.9.2019 a k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0169/2020) 38 23
6. - Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0244/2020) 38 37
7. - Návrh poskytnutí slevy z nájemného nájemcům prostorů sloužících podnikání, ve svěřené správě Městské části Praha 8, v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 (k usn. č. Usn RMC 0271/2020) 38 38
8. - Návrh změny územního plánu na pozemku č. 1285/1 na k.ú. Troja umožňující výstavbu Hasičské zbrojnice (k usn. č. Usn RMC 0275/2020) 38 25
9. - Návrh zásadní připomínky ke změně územního plánu č.Z2992 38 11
( Pozn: Návrh paní Matoušová )
9. - Návrh zásadní připomínky ke změně územního plánu č.Z2992 38 30