Bod jednání: k návrhu stanoviska Zastupitelstva městské části Praha 8 k návrhu č.˙BJ 00405/2015 předloženému na jednání Rady městské části Praha˙8 dne 12. srpna 2015 (BJ 00667/2015)

Usnesení: NavrhBodu73821650_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zpravaZMC.docx
SendFile.pdf
D_u_v_o_d_o_v_aRMC.docx
1mustr_anonymizovane.pdf
Scan_1.jpg
Scan_2.jpg
omluva0001.pdf
Vysvetleni_15.kvetna_11_hod_52min.docx
stanovisko0001.pdf
zapis_SR0001.pdf
zapis_KPS0005.pdf
dopis0001.pdf
Memorandum_v3.docx