Bod jednání: k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2016 (BJ 00751/2015)

Usnesení: NavrhBodu75171166_public.pdf
Přílohy:priloha_c._1_usneseni.doc
priloha_c._2_usneseni.xls
duvodova_zprava.doc