Bod jednání: k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků a úroků z prodlení) v˙celkové výši 685 292,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a˙služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 8, v domě čp. 950, na k. ú. Libeň a na adrese Pod Labuťkou 9, 180 00 Praha 8 (BJ 00847/2015)

Usnesení: NavrhBodu76502755_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_Tesarova_-_anonymizovana.doc