Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙493/16 na˙k.˙ú.˙Libeň v Praze 8 (BJ 00919/2015)

Usnesení: NavrhBodu77612771_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.doc