Bod jednání: k návrhu "Dodatku č. 3" ke Zřizovací listině Gerontologického centra, příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 8 (BJ 00949/2015)

Usnesení: NavrhBodu78123341_public.pdf
Přílohy:DZ_GC_dodatek_c._3.doc
Dodatek_c._3_GERONTO.doc
Zrizovaci_listina_dodatek_c._1.pdf
Dodatek_c._2_k_ZL.pdf