Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č. 13/96 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve˙vlastnictví Hl.˙m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8, který vznikl rozdělením pozemku parc.č. 13/14 na k.ú. Libeň, dle˙GP˙4162-246/2015 (BJ 00951/2015)

Usnesení: NavrhBodu78160320_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.doc