Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 396/74 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.˙m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8 (BJ 00952/2015)

Usnesení: NavrhBodu78160360_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.doc