Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc.č. 840/338 na k.ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví Hl.˙m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 (BJ 00953/2015)

Usnesení: NavrhBodu78165729_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.doc