Bod jednání: k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (BJ 00954/2015)

Usnesení: NavrhBodu78167267_public.pdf
Přílohy:priloha_usneseni.docx
duvodova_zprava.doc