Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc.č. 647/22 a parc.č. 693, vše na k.ú. Libeň, v Praze 8, ve˙vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 (BJ 00955/2015)

Usnesení: NavrhBodu78173546_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.doc