Bod jednání: k návrhu schválení závěrů vyplývajících ze "Strategie správy aktiv v rámci Odboru správy majetku MČ Praha 8" a založení akciové společnosti Městské části Praha 8 „Osmá správa majetku a služeb a.s.“ (BJ 00960/2015)

Usnesení: NavrhBodu78202916_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava_ZMC.docx
AN_Plna_moc.pdf
AN_Stanovy.pdf