Bod jednání: k návrhu variant a postupu řešení budoucích vztahů mezi Městskou částí Praha 8 a bytovými družstvy, v jejichž objektech je zřízeno věcné břemeno ve prospěch MČ Praha 8 (BJ 00972/2015)

Usnesení: NavrhBodu78305956_public.pdf
Přílohy:DZ_Vecna_bremena_ZMC.docx
Zapis_z_jednani_ze_dne_17_9_2015.pdf