Bod jednání: k návrhu uzavření "Darovacích smluv" mezi Městskou částí Praha 8 a˙subjekty provozujícími školské, sociální, sportovní a kulturní aktivity na území Městské části Praha 8 (BJ 00974/2015)

Usnesení: NavrhBodu78306566_public.pdf
Přílohy:DZ_darovaci_smlouvy_ZMC.doc
Seznam_subjektu_ZMC_BJ_00973.xlsx
Darovaci_smlouva_vzor_P8.docx