Číslo materiáluVěc
BJ 01024/2015k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2021
BJ 00108/2016k návrhu vydání úplného znění "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8
BJ 00107/2016k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 527/141 na k.ú. Střížkov v Praze 8, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 527/44 na k.ú. Střížkov, dle˙GP˙970-519/2015, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00102/2016k návrhu úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti LAND TRADE a.s., pozemku parc. č. 1307/17, k. ú. Troja, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha˙8