Číslo materiáluVěc
BJ 00217/2016k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 1 132 932 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z˙nájemní smlouvy k bytu č. 7, v domě čp. 343, na k. ú. Libeň a na adrese Chlumčanského 4, 180 00 Praha 8
BJ 00218/2016k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 475 727 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k˙bytu˙č. 47, v domě čp. 533, na k. ú. Kobylisy a na adrese Bínova 10, 182 00 Praha 8
BJ 00253/2016k návrhu prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES v˙celkové výši 118 690 Kč, vedeného na bytě č. 57, v domě čp. 547, na˙k. ú. Troja a na adrese Lešenská 3, 181 00 Praha 8
BJ 00243/2016k návrhu odpisu nedobytného dluhu ve výši 3 916 242 Kč s˙příslušenstvím za dlužníkem, bývalou nájemkyní prostorů sloužících k podnikání č.˙501, v˙objektu čp. 327, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 29, 186˙00˙Praha˙8
BJ 00125/2016k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙2395 na˙k.˙ú.˙Kobylisy v Praze 8
BJ 00126/2016k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙2396 na˙k.˙ú.˙Kobylisy v Praze 8
BJ 00288/2016k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - části pozemků na k. ú. Kobylisy v Praze 8
BJ 00237/2016k informaci o přijetí "Petice k projednání změny hranic městské části" ze dne 17.3.2016