Číslo materiáluVěc
BJ 00656/2016ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2016"
BJ 00616/2016k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8
BJ 00607/2016k návrhu na převod správy nemovitých věcí - plastiky "Dva˙architektonické objekty s vavřínovou ratolestí" mezi Městskou částí Praha 8 a Městskou částí Praha 7
BJ 00630/2016k návrhu uzavření "Smlouvy o zápůjčce" mezi Městskou částí Praha 8, jako "zapůjčitelem", a spolkem TJ AC Praha 1890, jako "vydlužitelem"
BJ 00633/2016k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a spolkem TJ AC Praha 1890, jako "obdarovaným"
BJ 00663/2016k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 693/128 na k.ú. Karlín v Praze 8, ve vlastnictví Hl.˙m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8