Číslo materiáluVěc
BJ 00868/2016k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2017
BJ 00720/2016k návrhu zhodnocování volných finančních prostředků Městské části Praha 8 smluvní alokací na produkty bank
BJ 00895/2016k „Poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál a˙započtení pohledávek“ společnosti Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.
BJ 00852/2016k návrhu souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠMT ČR v rámci vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 v oblasti investic - Program 133510
BJ 00851/2016k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 3585 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.˙m.˙Prahy, do správy Městské části Praha 8
BJ 00915/2016k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 327 110,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 24, v domě čp. 440, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská 23, 181 00 Praha 8
BJ 00916/2016k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 160 010,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 29, v domě čp. 473, na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 9, 181 00 Praha 8
BJ 00917/2016k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 138 900,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 29, v domě čp. 442, na k. ú. Bohnice a na adrese Poznaňská 19, 181˙00˙Praha 8
BJ 00897/2016k návrhu "Pravidel pro udělování čestného občanství Městské části Praha 8"
BJ 00925/2016k návrhu "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až listopad 2016 s˙uvedením výsledků Veřejného fóra 2016