Bod jednání: k návrhu úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, pozemků parc.˙č.˙737/2 a parc. č. 739/2, k. ú. Karlín, do vlastnictví obce, tj.˙Hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha˙8 (BJ 00039/2017)

Usnesení: NavrhBodu100945276_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava_Dopravni_podnik.docx