Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc.˙č.˙626/72 a parc. č. 626/73, oba na˙k.˙ú.˙Čimice v Praze 8 (BJ 00041/2017)

Usnesení: NavrhBodu100972616_public.pdf
Přílohy:DZ_Fisolta_plus_ZMC.docx