Bod jednání: k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2017 až 2021 (BJ 00055/2017)

Usnesení: NavrhBodu101717453_public.pdf
Přílohy:Verejna_priloha_ZMC_15.2.2017.docx