Bod jednání: k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2017 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2022 (BJ 00059/2017)

Usnesení: NavrhBodu101894053_public.pdf
Přílohy:priloha_c._1_usneseni.docx
priloha_c._2_usneseni.xlsx
priloha_c._3_usneseni.xlsx
priloha_c._4_usneseni.xlsx
priloha_c._5_usneseni.docx
priloha_c._6_usneseni.docx
priloha_c._7_usneseni.xlsx
priloha_c._8_usneseni.xlsx
priloha_c._9_usneseni.docx
duvodova_zprava.docx
Usn_RMC_0040_2017_RMC_MC_Praha_8_ze_dne_30.1.2017.pdf
zapis_financniho_vyboru_ZMC_Praha_8_ze_dne_30.1.2017.pdf