Bod jednání: k návrhu uzavření "Smlouvy o úplatném postoupení pohledávky" za·dlužníkem, v souvislosti s nájmem bytu v domě, který je ve·vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (BJ 00075/2017)

Usnesení: NavrhBodu103230008_public.pdf
Přílohy:anonym_priloha.pdf
Duvodova_zprava_postoupeni_pohledavky_ZMC_anonym.docx