Bod jednání: k návrhu projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026" (BJ 00087/2017)

Usnesení: NavrhBodu104072534_public.pdf
Přílohy:Analyticka_cast.pdf
Navrhova_cast.pdf
Implementacni_a_realizacni_cast.pdf