Číslo materiáluVěc
BJ 00209/2017k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 264 977,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 24, v domě čp. 522, na k. ú. Bohnice a na adrese Cafourkova 5, 181 00 Praha 8
BJ 00310/2017k návrhu projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026"
BJ 00312/2017k návrhu zavedení nulové tolerance technických her na území Městské části Praha 8
BJ 00261/2017k návrhu vydání "Dodatku č. 2" ke Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
BJ 00315/2017k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská stanice č.3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 49 970 Kč
BJ 00316/2017k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská stanice č.˙10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 50 000 Kč
BJ 00313/2017k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 100 000 Kč