Číslo materiáluVěc
BJ 00439/2017k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2016
BJ 00391/2017k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Mgr.·Jánu Mahorovi
BJ 00427/2017k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Janu Skopečkovi
BJ 00428/2017k návrhu udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu·Bohuslavu Šulcovi
BJ 00448/2017k návrhu projednání dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026"
BJ 00449/2017k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 1/2 pozemku parc.˙č.˙508, s id. podílem 1/2 domu čp. 468, vše·na˙k.˙ú.˙Karlín a na adrese Sokolovská 116, 186 00 Praha 8