Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 1/2 pozemku parc.˙č.˙508, s id. podílem 1/2 domu čp. 468, vše·na˙k.˙ú.˙Karlín a na adrese Sokolovská 116, 186 00 Praha 8 (BJ 00449/2017)

Usnesení: NavrhBodu115355987_public.pdf
Přílohy:ANONYM_duvodova_zprava_Harpur.docx