Bod jednání: k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (BJ 00591/2017)

Usnesení: NavrhBodu117999797_public.pdf
Přílohy:priloha_usneseni.docx
duvodova_zprava.docx