Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 207 633,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 136, v domě čp. 577, na k. ú. Karlín a na adrese Molákova 34, 186·00·Praha 8 (BJ 00592/2017)

Usnesení: NavrhBodu118001260_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_-_anonymizovane.pdf