Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 137 900,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 66, v domě čp. 768, na k. ú. Bohnice a na adrese Čimická 94, 181·00·Praha 8 (BJ 00593/2017)

Usnesení: NavrhBodu118003169_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_-_anonymizovane.pdf