Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id.·podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id.·podílu 1/2 pozemku parc.˙č.˙73, s id. podílem 1/2 domu čp. 130, vše·na˙k.˙ú.˙Karlín a na adrese Vítkova 19, 186 00 Praha 8 (BJ 00648/2017)

Usnesení: NavrhBodu118861850_public.pdf
Přílohy:ANONYM_DZ_Vitkova_19.docx