Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu id. podílu 1/4 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – id. podílu 1/4 pozemku parc.č. 2827, s id. podílem 1/4 domu čp. 1046, vše·na·k.·ú.·Libeň a na adrese Kotlaska 6, 180 00 Praha 8 (BJ 00650/2017)

Usnesení: NavrhBodu118870292_public.pdf
Přílohy:ANONYM_DZ_Kotlaska_6.docx