Bod jednání: k návrhu prominutí a odpisu dluhu (smluvních pokut) v celkové výši 1 231 884,93 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb za·pronájem prostorů sloužícího podnikání č. 110 v objektu čp. 780, k.·ú.·Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 (BJ 00651/2017)

Usnesení: NavrhBodu118877908_public.pdf
Přílohy:ANONYM_DZ_Coloseum_ZMC.docx